sobota, 13 października 2012

Krzyżacka świątynia we Wiedniu

prezbiterium w kościele krzyżackim
Krzyżacki kościół stanowi część domu zakonnego na Singerstraße 7 we Wiedniu. Obecna gotycka świątynia została poświęcona w 1395 roku i jest pod wezwaniem św. Elżbiety. Gotycka nawa posiada sklepienie gwieździste, od strony południowej (od ulicy Singerstraße) oświetlają wnętrze 4 wielkie okna. Na ścianach wisi ponad 80 herbów różnych niemieckich rodów z których wywodzili się rycerze zakonni. Istniał zwyczaj, że w kościele w którym dany rycerz zakonny składał przysięgę tam zawieszał swój herb, stąd herby zwane są tarczami przysięgi „Aufschwörschilde".
centralny obraz
płaskorzeźba nagrobna
wnętrze świątyni
Ołtarz skrzydłowy powstał w 1520 roku dla kościoła mariackiego w Gdańsku, a w 1864 przywędrował do Gdańska. Ciekawe dlaczego? Centralny obraz w prezbiterium autorstwa Tobias Pocka z 1667 roku przedstawia główną patronkę zakonu Maryję z dzieciątkiem Jezus na łonie w towarzystwie św. Elżbiety, Jerzego i Heleny. W świątyni znajdują się trzy pomniki nagrobne wybitnych krzyżaków i wodzów z czasów wojen tureckich z XVIII wieku (Erasmus Graf Starhemberg, Guidobald Graf Starhemberg, Josef Philipp Graf Harrach).
The Church of Saint Elisabeth of Hungary also known as Church of the Teutonic Order is the mother church of the Teutonic Order.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz