piątek, 13 stycznia 2012

Zamek Schönbühel

zamek od strony Dunaju, od Melk
widok na zamek z drugiej strony od Krems
Na 40 metrowej skale, na której przypuszczalnie znajdowało się wcześniejsze rzymskie umocnienie, został wybudowany średniowieczny zamek przez Marchwardusa de Schoenbuchele. Posiadał on dwie potężne wieże. Od 1064 na zamku wybudowano kościół, którego wejście znajdowało się obok głównego wejścia do zamku i w którym do 1667 sprawowano liturgię. Także na zamku znajdowała się szkoła. Krótko zamek był w posiadaniu opactwa w Melk. Ponad 400 lat pozostał on w posiadaniu rodziny Starhemberg, która go rozbudowała i bardziej umocniła. Ostatni panowie Starhemberg nie mieszkali na zamku i bardzo podupadł. W 1819 został sprzedany Franzowi von Beroldingen, który zamek wyremontował i przebudował. W 1930 nabyła go rodzina Seilern-Aspang. Podczas II wojny zamek został przejęty nazistów, a potem aż do 1955 zajęty przez Rosjan, obecnie znów w posiadaniu prawowitych wlaścicieli Seilern-Aspang.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz