niedziela, 8 stycznia 2012

Biblioteka klasztorna w Melk

biblioteka
Biblioteka jest po kościele drugim co do ważności miejscem w klasztorze benedyktyńskim (chyba, że ktoś bardziej preferuje jedzenie - refektarz). Biblioteka w Melk jest podzielona na dwa główne pomieszczenia, które zostały w 1731-2 ozdobione freskami Paula Trogera. Fresk w większym pomieszczeniu stanowi duchową przeciwwagę do fresku z sali marmurowej. Tu ukazana jest allegoria wiary, kobieta, która trzyma książkę z siedmioma pieczęciami, owieczka z Apokalipsy i tarczę z gołębicą symbolem Ducha Świętego, otoczona figurami aniołów i alegorycznych przedstawień 4 cnot kardynalnych mądrości, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania. Ciemne drzewo regałów oraz złoto-brązowe grzbiety grubych ksiąg dają efekt harmonii.
Biblioteka posiada około 1800 rękopisów pochodzących od 9 wieku, w tym odpisy Wergiliusza z 10.-11. wieku. Znaleziono tu fragment odpisów pieśni ibelengów z 13 wieku. Do tego do zbioru należy 750 inkunabułów. W sumie biblioteka posiada około 100 000 książek.
widok w głąb biblioteki
jest co czytać!
Inspirację w sprawiającym ogromne wrażenie klasztorze i bibliotece Melk znalazł włoski pisarz Umberto Eco. Zarówno początek jak i koniec jego powieści "Imię róży" rozgrywa się w klasztorze w Melk.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz